cursusaanbod 2021-2022

tso-cursussen in het gehele land

( ook voor kleine basisscholen en vrijwilligers in de kinderopvang)

Direct contact 075-6171199

telefonisch of per email intakegesprek :e.c.vanveen@chello.nl

zie ook: www.praktijkoverblijven.nl en

www.tso-voorbeeldschool.nl

 

De cursus wordt altijd op schoollocatie gegeven, kan ook online aangeboden worden.

Scholingseis overblijfmedewerkers pdf

Basiscursus dagprogramma
Basiscursus avondprogramma
Opfriscursus
Begeleiding coördinatoren
Workshop: kinderen met opvallend gedragEen dagprogramma voor scholing van overblijfkrachten ( eendaagse cursus)

Cursus kan ook online worden aangeboden( zie voor gegevens onder dit programma)

Tips waar je direct mee aan de slag kunt

Overblijven is vrije tijd. De overblijfkrachten streven er samen met de kinderen dan ook naar om het overblijven
in een gemoedelijke sfeer te laten verlopen waarbij de kinderen de mogelijkheid krijgen zich te ontspannen.
Deze ontspanning hebben de kinderen nodig om energie op te doen voor de rest van de dag.

10.00-11.45 uur:  
Aandachtspunten in de begeleiding van de kinderen tijdens de overblijf .
De taak van de overblijfkracht en de gedragscode die voor hen geldt.
Waaraan moet een goede overblijfkracht eigenlijk voldoen?
Communicatie van overblijfkrachten met kinderen tijdens het eten en het spelen.


12.00-13.30 uur:
Observatie van het overblijven via een kijkwijzer.
Van deze observatie  wordt een schriftelijk verslag gemaakt ,met tops en eventuele tips,


13.30-15.00 uur:
Verslag observatie overblijven. Een aantal praktijkcasussen over de omgang met kinderen
(opvallend en druk gedrag, voorbeeldgedrag, communicatie en het oplossen van conflicten),
Het begeleiden van activiteiten met kinderen zowel  op de speelplaats als wanneer de kinderen binnen moeten blijven ( slechtweerplan).Bespreken materialenlijst . Tenslotte enkele EHBO-tips

Tijdens de cursus ontvangen de deelnemers het cursusmateriaal. Elke deelnemer ontvangt na afloop een erkend certificaat van deelname aan de basistraining (in samenwerking met tso-support)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gegevens voor gerichte online cursussen voor TSO ( basistraining en coordinatorentraining)

Aantal deelnemer(s) minimaal 1 , maximaal 6 - via ZOOM

Er wordt gewerkt met het programma ZOOM- cursisten krijgen een uitnodiging om deel te nemen, met een link naar het te gebruiken programma.

Faciliteiten voor de cursuslocatie zijn computer, beeldscherm, camera en microfoon.

De vermelde cursussen op deze pagina kunnen in overleg worden verdeeld in een paar online bijeenkomsten van bijvoorbeeld 1 uur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Basiscursus (avondprogramma)

Overblijven is vrije tijd. De overblijfkrachten streven er samen met de kinderen dan ook naar om het overblijven in een gemoedelijke sfeer te laten verlopen waarbij de kinderen de mogelijkheid krijgen zich te ontspannen. Deze ontspanning hebben de kinderen nodig om energie op te doen voor de rest van de dag

Tips waar je direct mee aan de slag kunt

1E BIJEENKOMST: ( Bijvoorbeeld 19.30 - 21.30)

Aandachtspunten in de begeleiding van de kinderen tijdens de overblijf.
De taak van deoverblijfkracht en de gedragscode die voor hen geldt,
Communicatie van overblijfkrachten met kinderen tijdens het eten en spelen.

2E BIJEENKOMST:

Een aantal praktijkcasussen over de omgang met kinderen (opvallend gedrag, voorbeeldgedrag, communicatie en het het oplossen van conflicten)
Spelen met kinderen, zowel op de speelplaats wanneer de kinderen moeten binnenblijven. Hoe begeleid ik deze activiteiten?Bespreken van een slechtweerplan en een materialenlijst

Facultatief : OBSERVATIE VAN HET OVERBLIJVEN

Dit wordt tijdens het overblijven gedaan aan de hand van een aantal aandachtspunten zoals: de organisatie van het overblijven,ruimte-indeling en gebruik van materialen,relatie overblijfkracht- kinderen, communicatie overblijfkracht met de kinderen en het pedagogisch klimaat bij het overblijven.Van de observatie wordt een schriftelijk verslag gemaakt met eventuele aanbevelingen.

Hier wordt , indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt , verslag gedaan op de tweede trainingsavond .

Tijdens de cursus ontvangen de deelnemers het cursusmateriaal. Elke deelnemer ontvangt na afloop een erkend certificaat van deelname aan de basistraining (in samenwerking met tso-support)


Opfriscursus voor overblijfkrachten met observatie van het overblijven via een kijkwijzer

Tips waar je direct mee aan de slag kunt

10.30-11.40 uur:
Aandachtspunten in de begeleiding van de kinderen tijdens de overblijf.

11.40-12.00 uur:
De overblijfkrachten hebben de gelegenheid om evt hun lunch te gebruiken
en zich voor te bereiden op de overblijftijd

12.00-13.00 uur:
Begeleiding van de kinderen  door de overblijfkrachten tijdens  het eten en het buitenspelen.
De cursusleider observeert het overblijven via een kijkwijzer
Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt met evt. aanbevelingen.

13.00-14.30 uur:
Opmerkingen en aandachtspunten naar aanleiding van de observatie  van het overblijven
Een aantal praktijkcasussen over de omgang met kinderen worden besproken

De overblijfkrachten ontvangen een erkend certificaat van deelname ( in samenwerking met tso-support)

Nadere informatie stuur een mail naar e.c.vanveen@chello.nl of neem telefonisch contact op 075-6171199


Een coordinatorencursus ( eventueel online)

Ben jij een coordinatrice? Dan is de coordinatorencursus een uitgelezen mogelijkheid

om je in je eigen school te verdiepen in de vele aandachtspunten van het overblijven

Tips waar je direct mee aan de slag kunt

LEIDING GEVEN:

 • begeleiden overblijfkrachten via een kijkwijzer ( dagelijkse voor -en nabespreking van het overblijven)
 • leren observeren van het dagelijkse overblijven
 • werven, inwerken en begeleiden van nieuwe overblijfkrachten
 • hoe ga ik om met klachten van ouders?
 • het voeren van slecht-nieuwsgesprekken met overblijfkrachten
 • de kwaliteit van het overblijven begeleiden d.m.v. een waarderingskader
 • goede communicatie met alle geledingen van de school ( directie, team ,ouderraad en medezeggenschapsraad)
 • kennis van veiligheidsaspecten ( speelgoed, surveillance speelplein)
 • kennis van verschillende aandachtspunten bij het overblijven d.m.v. een instructie-dvd over het overblijven .
 • aandachtspunten van de dvd zijn :werving van overblijfkrachten, taak van een coordinatrice,overblijven in eigen beheer,gebruik overblijfruimte, spelen op de speelplaats, het opzetten van een slechtweerplan en scholing van de overblijfkrachten
 • enqueteren van kinderen d.m.v vragen.( groep 5 t/m 8)
 • het opstellen van een jaarverslag.(tso-jaarverslag)

De cursus bestaat uit een scholingsdag en een terugkommiddag en wordt op schoollocatie gegeven
Het is reeds mogelijk met minimaal 3 personen deze cursus te organiseren.

Elke deelnemer ontvangt na afloop een erkend certificaat van deelname aan de coordinatorentraining (in samenwerking met tso-support).

 


Een workshop: Omgaan met kinderen met opvallend en druk gedrag

Tips waar je direct mee aan de slag kunt

Er zijn verschillende mogelijkheden. Deze workshop kan 's avonds worden gegeven maar ook overdag waarbij de de gelegenheid is om het overblijven op de school te laten observeren. en daarna een verslag met aanbevelingen te laten maken

Inhoud van de workshop :

Tijdens het overblijven is het belangrijk dat de sfeer goed is, zodat kinderen zich veilig voelen.Er zijn kinderen die speciale aandacht vragen, doordat ze opvallend gedrag vertonen. Opvallend gedrag is bijvoorbeeld: bewegelijkheid, teruggetrokken zijn, agressiviteit of ruzie maken. We bespreken de oorzaken van opvallend gedrag en de rol van de overblijfkracht. Aan de hand van praktijkverhalen bespreken we welke preventieve maatregelen je kunt nemen om opvallend gedrag te voorkomen. Daarnaast geven we tips hoe dit gedrag aan te pakken. Er is ruimte voor inbreng van eigen ervaringen met kinderen

Een workshop : Spelen met kinderen

Het gebruik maken van de overblijfruimte en het speelplein en het opstellen van een slechtweerplan komen aan de orde .

Tips waar je direct mee aan de slag kunt

Voorafgaand aan een workshop overleg ik eerst met de coordinatrice en/of directie van de school. Tijdens dit overleg komen o.m. de volgende punten ter sprake:

•welke verwachtingen hebben de deelnemers van de workshop;
•wat is de (voor)kennis m.b.t. deze workshop;
•wat verwacht u tijdens de workshop van mij;
•de inhoud van de workshop;
•wanneer dient de workshop te worden gegeven (overdag; na schooltijd, tijdens een studiedag of ‘s avonds); •

Dit overleg vindt plaats per e-mail of telefonisch of op uw school.

Stuur mij een mailtje (zie Contact) voor een vrijblijvende afspraak

 

 

 

 


Stuur uw mail naar: e.c.vanveen@chello.nl | Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2018| Website created by: (c) 2000-2016 C.J. van Veen te Amsterdam